Karacadağ Kalkınma Ajansı Olarak Yeni Çalışma Arkadaşları Arıyoruz!
Yerel Kalkınmanın Zirvesi
 • Hevsel Bahçeleri
  Bahçe kültürünün çok önemli olduğu coğrafyada yer alan tarihi boyunca halkın kullanımına açık sivil bir bahçe olarak özgün bir değer ortaya koymaktadır.30’dan fazla medeniyetin izlerini taşıyan bölgede, 8 bin yıllık tarihiyle bahçe olarak var olmasıyla, tarımsal değerinin dışında, kültürel ve tarihi olarak da özgün bir yere sahiptir.
 • Tarihin Sıfır Noktası -Göbeklitepe
  2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.Türkiye'de de’’ 2019 Göbeklitepe Yılı” ilan edildi.Yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini değiştirdi.Dünyanın bilinen en eski ve en büyük tapınma (kült) merkezi sayılan Göbeklitepe ile dinsel inanışın yerleşik yaşama geçişteki etkisi kanıtlandı.
 • 5. Harem-i Şerif - Diyarbakır Ulu Cami
  Yapı 639 yılında Hz. ömer Döneminde şehrin merkezindeki en büyük mabet "Mar Torna" Kilisesinin bulunduğu alana inşa edildi.751 yılına tarihlenen ünlü Şam Emeviye Cami'nin Anadolu'ya yansıması olarak yorumlanan Diyarbakır Ulu Cami,İslam âleminin 5. harem-i Şerifi olarak kabul edilmektedir.
 • Ateşin Suya Dönüştüğü Yer
  Halil-ür Rahman Gölü'nün hemen güneyinde, Urfa Kalesinin önünde yer almaktadır. Rivayetlere göre, Hz İbrahim ateşe atıldıktan sonra, Nemrut'un kızı Zeliha da Hz. İbrahim'i çok sevdiğinden ve ona inandığından ateşe atılmasına dayanamaz, o da kendisini ateşe atar. Zeliha'nın düştüğü yer de bir göle dönüşür.
 • Diyarbakır Arkeoloji Müzesi
  Diyarbakır'ın ilk yerleşim yeri olan İç Kale'de bulunan Diyarbakır Arkeoloji Müzesi Diyarbakır ve çevresinden sağlanan çoğunluğu Hitit, Asur, Roma, Bizans, Artuklu, Akkoyunlu ve Osmanlılara ait eserlerin sergilendiği müzede bölgede bulunan Neolitik çağa ait eserler de bulunmaktadır. Arkeolojik ve Etnografik eserlerin sayısı 10.000'i aşmaktadır.
 • Narinliğin Sembolü Ceylanlar
  Şanlıurfa’nı Ceylanpınar ilçesinde TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Ceylanpınar Tarım İşletmeleri’nde nesli azalan ceylanların tekrardan sayılarının artırılması amacıyla 1982 yılında ilk yetiştiricilik girişimlerine başlanmıştır. Ceylanlar genellikle sürüler halinde yaşarlar.
 • Ongözlü Köprü
  Şehrin güneyinde, Mardin Kapısı dışında ve şehre 3 km. mesafededir.1065 tarihinde Mervaniler döneminde Übeyd oğlu Yusuf isimli bir mimar tarafından inşa edildiği üzerindeki kitabeden anlaşılmaktadır. Kesme bazalt taştan 10 gözlü olarak inşa edilmiştir.
 • Sakin Şehir Halfeti
  Şanlıurfa’nın ilçesi olan Halfeti, 2000 yılında Birecik Barajı’nın yapımıyla sular altında alan köyleri, Rum Kalesi, camileri, mağaraları ve endik bitki olan Siyah Gül’e ev sahipliği yapmaktadır.Tarihi Asur'lulara dayanan Halfeti, Türkiye’de 15 yavaş şehir(cittlaSlow)arasına 2013 yılında girmiştir.
KAPAT
HABERLER
RSS Tüm Haberler
KAPAT
DUYURULAR
RSS Tüm Duyurular
KAPAT
AÇIK DESTEKLER
Sona Ermiş Destekler
Tüm Destekler
 • Ajansımız Personel Giriş Sınavı İlanı Ajansımıza; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, İngilizceyi akıcı şekilde konuşabilen, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel alımı yapılacaktır. detaylı bilgi için
  Ajansımız Personel Giriş Sınavı İlanı
 • 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır. detaylı bilgi için
  2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı
 • 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin yönlendirilmesi amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL bütçeli 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı ilanına çıktı. detaylı bilgi için
  2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı

Doğal ve kültürel mirası koruyan turizm potansiyelini değerlendiren kaynakları, üretim istihdama dönüştüren yaşam kalitesini artıran Ortadoğunun ticaret merkezi