Karacadağ Kalkınma Ajansı Araç Kiralama İhalesi

23 Kasım 2022 Çarşamba 15:34

Karacadağ Kalkınma Ajansı Araç Kiralama Hizmet Alım İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Fırat Mah. Urfa Bul. No:142 Kayapınar / Diyarbakır

b) Telefon ve Faks Numarası

Tel: 0 (412) 237 12 16-17-82-83 / Faks: 0 (412) 237 12 14

c) Elektronik Posta Adresi

info@karacadag.gov.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Niteliği; Hizmet Alımı,

Türü ve Miktarı; Sürücüsüz ve yakıtsız araç kiralama, 4 adet.

b) Yapılacağı Yer

Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır-Şanlıurfa)

c) Süresi

1 Yıl (01/01/2023-31/12/2023)

3-İhalenin

a) Usulü

Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer

Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonu

c) Tarihi ve Saati

12/12/2022 – Saat: 16:00

4- Doküman satış bedeli

300-TL

Satış bedeli ve nakden verilen teminatın yatırılacağı hesap

T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi,

IBAN NO: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01

Geçici teminat miktarı

Teklifin %3’ü veya daha fazlası

İhale belgelerinin görüleceği / alınacağı yer

www.karacadag.gov.tr web adresinde görülebilir/indirilebilir veya idarenin adresinden CD içerisinde elden alınabilir


İhale dosyası için tıklayınız.
KARACADAĞ Kalkınma Ajansı Araç Kiralama İhalesi
Duyurular
Duyurular